DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020.

W związku z rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. poz. 1603)
Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stanisławiu Dolnym Dolany po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego ustala następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018:


Szkoła podstawowa

  • 21, 22, 23 kwietnia 2020 r.(Egzaminy klasy VIII).
  • 2 i 3 stycznia 2020 r.
  • 12 czerwca 2020 r. (piątek po Bożym Ciele).