DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021.

W związku z rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. poz. 1603)
Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stanisławiu Dolnym Dolany po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego ustala następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021:


Szkoła podstawowa

 • 14 października 2020r. - Święto Edukacji Narodowej.
 • 2 listopada 2020r. - Dzień Zaduszny.
 • 30kwietnia 2021r.
 • 25, 26, 27 maja 2021r.(Egzaminy klasy VIII).
 • 2 czerwca 2021r.
 • 4 czerwca 2021r. (piątek po Bożym Ciele).


W związku z rozporządzeniem MEN z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (DZ. U. z 2019 r. poz. 502) Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stanisławiu Dolnym Dolany informuje, że przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny 2020/2021, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący:


Przedszkole

 • 2 listopada 2020r. poniedziałek - Dzień Zaduszny.
 • 24 grudnia 2020r. czwartek - Wigilia
 • 31 grudnia 2020r. czwartek - Sylwester
 • 2 kwietnia 2021r. Wielki Piątek.
 • 4 czerwca 2021r. (piątek po Bożym Ciele).
 • od 12 lipca 2021r. do 20 sierpnia 2021r. – wakacyjna przerwa urlopowa