Osiągnięcia ucznia w szkole podstawowej w dużej mierze oceniane są egzaminem zewnętrznym po klasie szóstej. Rolą szkoły jest rzetelne przygotowanie go do tego sprawdzianu wiedzy i umiejętności.
W roku szkolnym 2011/2012 została wprowadzona innowacja pt. "Sprawdzian 2012". Polegała na prowadzeniu co tydzień dodatkowych, jednogodzinnych zajęć pozalekcyjnych, na których uczniowie klasy VI doskonalili swoją znajomość zasad ortograficznych oraz sprawnie posługiwali się nimi w praktyce podczas redagowania różnych form wypowiedzi pisemnych.
Formy wypowiedzi były stymulowane różnymi sytuacjami, z jakimi uczniowie będą mieli do czynienia w dorosłym życiu: redagowanie przepisu kulinarnego, dokończenie scenariusza filmu, sporządzenie i zapis wywiadu, przygotowanie i wykonanie komiksu oraz przewodnika turystycznego i itp.
Do tej pory w szkole nie było tego typu zajęć, a metody aktywne, które proponowałam nie są na ogół wykorzystywane w typowym programie nauczania, głównie ze względu na ograniczony czas na lekcji.
Uczniowie klasy VI doskonalili umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce, poznali zasady polskiej pisowni i poprawne stosowanie ich w praktyce, dbali o dokładny i precyzyjny zapis graficzny redagowanego tekstu, wyrabiali nawyk sięgania po słowniki.