ROK SZKOLNY 2015/2016

KOŁO PRZYRODNICZE

W bieżącym roku szkolnym bierze w nim udział 8 osób z klas V-VI.
Celem zajęć jest pogłębianie wiedzy przyrodniczej, na którą składają się wiadomości z przyrody, biologii, chemii i fizyki na poziomie ucznia szkoły podstawowej.
Uczniowie prowadzą na zajęciach obserwacje i robią proste doświadczenia, uczą się je dokumentować. Zdobywają więc praktyczne umiejętności opisywania obserwowanych zjawisk i wyciągania wniosków z obserwacji. Pogłębiają wiadomości o faunie i florze, z nastaniem wiosny będzie to wzbogacone wycieczkami poza szkołę i prowadzeniem kart obserwacji. Uczą się współdziałania w grupie i kształtowania postaw proekologicznych.

KOŁO MATEMATYCZNE KLASY III - IV

W klasach III i IV chętnych do rozwijania swojich zdolności matematycznych nie brakuje.
W zajęciach koła uczestniczy 100% (7) uczniów z klasy IV i dwóch z klasy III.
Podczas zajęć uczniowie rozwiązują zadania przygotowujące ich do konkursu Kangur Matematyczny i gminnego konkursu matematycznego (klasa III). Rozwijają również wyobraźnię geometryczną poprzez ćwiczenia z tangramami, klockami, grami planszowymi.

KOŁO MATEMATYCZNE KLASY V - VI

W zajęciach koła uczestniczy czterech uczniów z klasy V i VI. Na zajęciach uczniowie przygotowywali się do Małopolskiego Konkursu Matematycznego, uczeń klasy VI Michał Skrzyński jest już Finalistą tego konkursu, i konkursu Kangur Matematyczny, który odbędzie się 17 marca 2016 roku.
Rozwiązując ciekawe i czasem bardzo trudne zadania uczniowie rozwijają swoje zdolności i nabywają umiejętności, co doskonale widać w ich pracy na lekcji.

KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Na zajęcia koła języka angielskiego w pierwszym półroczu uczęszczało 3 uczniów z klasy VI. Uczeń tej klasy zakwalifikował się do etapu rejonowego Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego.
W drugim półroczu na zajęcia koła uczęszczają uczniowie z klasy IV. Najważniejszym celem kółka jest rozwijanie wśród uczniów pozytywnej postawy i motywacji uczenia się języka obcego.
Uczniowie poznają na zajęciach koła tradycje państw anglojęzycznych, utrwalają i poszerzają słownictwo oraz materiał gramatyczny.

SZKOLNE KOŁO SPORTOWE

Na zajęcia koła uczęszcza 100% uczniów z klas IV i VI oraz pięciu uczniów z klasy V - razem 26 dziewcząt i chłopców.
Podczas zajęć uczniowie doskonalą swoje umiejętności w zakresie gry w mini piłkę siatkową (III miejsce w gminie), mini piłkę halową oraz w mini piłkę koszykową.
Cieszy fakt, że w zajęciach Szkolnego Koła Sportowego uczestniczy coraz więcej uczniów.

KOŁO PLASTYCZNE

Zajęcia koła plastycznego cieszą się dużym powodzeniem wśród młodszych uczniów. Uczęszcza na nie 11 dzieci.
Celem zajęć koła jest ujawnianie i rozwijanie uzdolnień plastycznych, wyzwalanie aktywności artystycznej i rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci.
Realizacja tematów kółka, często w formie zabawowej, oparta jest na indywidualnym postrzeganiu świata, swojego otoczenia oraz prezentacji siebie.
Często to uczniowie wybierają zadania, które chcą wykonać, np. ozdoby choinkowe, maski karnawałowe, naczynia z gliny i masy solnej, biżuterię, itp.
Na zajęciach dzieci nabierają pewności siebie i wiary w to, że potrafią wykonać coś ciekawego, wartościowego.

ROK SZKOLNY 2014/2015

KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Na zajęcia koła języka angielskiego uczęszczało 3 uczniów z klasy V. Najważniejszym celem kółka było rozwijanie wśród uczniów pozytywnej postawy i motywacji uczenia się języka obcego.
Uczniowie mogli na zajęciach koła języka angielskiego poznać tradycje państw anglojęzycznych, utrwalać i poszerzać słownictwo oraz materiał gramatyczny.

KOŁO MATEMATYCZNE

W zajęciach koła uczestniczyło sześciu uczniów z klasy V i VI.
Podczas zajęć uczniowie rozwijali swoje zainteresowania poprzez gry matematyczne, rozwiązywanie i układanie krzyżówek matematycznych, rozwiązywanie sudoku, ale przede wszystkim rozwiązywali wiele zadań o podwyższonym stopniu trudności , zadań nietypowych i logicznych.
Podczas zajęć kóła uczniowie byli również przygotowawani do Małopolskiego Konkursu Matematycznego. Niestety w tym roku nie udało się wyjść poza etap szkolny.

SZKOLNE KOŁO SPORTOWE

W zajęciach koła brało udział 15 uczniów z klas IV - VI.
Podczas zajęć uczniowie doskonalili swoje umiejętności w zakresie gier zespołowych: mini piłki halowej, mini piłki siatkowej, mini piłki ręcznej i mini piłki nożnej.
Dzięki wspólnym treningom dziewczęta zajęły III miejsce w zawodach gminnych.

KOŁO HISTORYCZNE

Na zajęcia koła historycznego uczęszczały 2 uczennice z klasy VI. W trakcie zajęć uczennice pogłębiały wiedzę historyczną na temat ważnych postaci historycznych, przygotowywały się do konkursu historycznego : „Wielcy Polacy – wybitni wodzowie”.
Jedna z uczennic Julia Maślanka uzyskała tytuł finalistki konkursu „Wielcy Polacy – wybitni wodzowie”.

ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE

W zajęciach uczestniczyli wszyscy uczniowie z klasy III (7 osób). W trakcie spotkań kształtowane były ogólnoludzkie normy moralne. Dzieci poznawały dziedzictwo historyczne i kulturowe naszej małej ojczyzny.
Przygotowaliśmy akademię z okazji 11 listopada. Poznawaliśmy również problemy ekologiczne współczesnego świawta.

CHÓR SZKOLNY

W zajęciach chóru uczestniczyło 13 dziewczyn z klas III - VI.
Na spotkaniach dziewczęta uczyły się wielu piosenek, pieśni i kolęd poszerzając swój repertuar, a jednocześnie uświetniając śpiewem wiele akademii i apeli szkolnych.

GRA NA GITARZE

Co tydzień, systematycznie podczas zajęć 5 uczniów poznawało tajniki gry na instrumencie strunowym - gitarze.
Pod bacznym okiem nauczyciela uważnie ćwiczyli swoje palce, aby wydobyty dźwięk był czysty i dźwięczny.
Poznawali rodzaje uderzeń, tworzenie akordów i układanie akordów do melodii.

KOŁO PLASTYCZNE

Celem koła było rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych dzieci, wyzwalanie aktywności artystycznej , dokonywanie doświadczeń z dostępnym materiałem podczas pracy różnymi technikami plastycznymi.
W zajęciach uczestniczyło 11uczniów z klasy I i II.
Tematyka zajęć uwzględniała potrzeby i zainteresowania dzieci.
Prace wykonywane na zajęciach były prezentowane na wystawkach w klasie i na korytarzu szkoły. Uczniowie mogli wykonać prace na konkursy proponowane przez CK w Kalwarii Zebrzydowskiej.

ROK SZKOLNY 2013/2014

KOŁO PLASTYCZNE

Młodsze dzieci bardzo lubią rysować, malować, lepić, tworzyć coś z niczego. Podejmują działanie i wykazują się niezwykłą kreatywnością.
Aby umożliwić im rozwijanie pasji i talentów zachęcamy je do udziału w kółku plastycznym.
Od 1 grudnia uczęszczają na nie młodsze dzieci. Tematyka zajęć związana jest z okresem mikołajkowo- świątecznym.
Uczniowie wykonują aniołki, choinki, ozdoby choinkowe i upominki świąteczne dla najbliższych.
Swoje dzieła z dumą pokazują starszym kolegom i nauczycielom.


CHÓR SZKOLNY I ZAJĘCIA GRA NA INSTRUMENCIE.

Rozwijaniem talentów muzycznych w naszej szkole zajmuje się pani mgr Beata Oczkowska.
Prowadzi ona chór szkolny, który wspiera i uatrakcyjnia wszystkie imprezy szkolne.
Do chóru należą prawie wszystkie uczennice z klas IV - VI i jeden chłopiec z klasy V.
Pani Oczkowska uczy również gry na gitarze. Obecnie sześć gitarzystek doskonali swoje umiejętności ćwicząc zapamiętale kolędy i pastorałki. Dziewczęta również chętnie przygrywają chórowi szkolnemu w czasie prób i wspólnych występów.


KOŁO MATEMATYCZNE

Matematyka - królowa nauk, a tak mało popularna wśród uczniów. Uczniowie twierdzą wprawdzie, że lubią matematykę, ale bronią się przed jej zgłębianiem uważając ją za nieciekawą i trudną.
Matematyka jest wprawdzie nauką wymagającą specyficznych zdolności. Dla uczniów słabszych może być trudna, ale jest wielu uczniów, którzy posiadają zdolności matematyczne i tylko od ich dobrej woli zależy, czy zechcą rozwijać te zdolności, czy ograniczą się do przyswojenia treści nie wykraczające poza zajęcia lekcyjne.
W naszej szkole co roku działa koło matematyczne. Podczas zajęć uczniowie pogłębiają swoją wiedzę i rozwijają umiejętności rozwiązując zadania trudne, nietypowe, złożone, zmuszające do logicznego rozumowania.
Na zajęcia koła uczniowie uczęszczają nieregularnie, często zwalniają się z błachych przyczyn. Najwięcej uczniów uczestniczy w zajęciach przed zbliżającym się konkursem matematycznym, a potem zapał słabnie, zdażają się częste nieobecności, a to nie daję już efektów.
W ubiegłym roku szkolnym tylko jeden uczeń - Sebastian Blak systematycznie uczęszczał na zajęcia koła matematycznego. Nauczycielka nie mając już sił do zachęcania innych uczniów prowadziła z nim zajęcia przez cały rok. Poświęcając mu jedną godzinę tygodniowo.
Dało to efekty. W bieżącym roku szkolnym Sebastian na etapie szkolnym Małopolskiego Konkursu Matematycznego bezbłędnie rozwiązał wszystkie zadania i zakwalifikował się do etapu rejonowego, gdzie również osiągnął sukces i jest już finalistą tego konkursu.
Myślimy, że odniesione sukcesy zmobilizują Sebastiana jeszcze do wiekszego wysiłku i w etapie wojewódzkim uzyska jak najlepszy wynik.
Sukces Sebastiana niech pokaże innym, że tylko dzięki systematycznej pracy można osiągnąć cel.

KOŁO HISTORYCZNE

Na zajęciach koła historycznego 7 uczennic przygotowywało się do konkursu historycznego "Wielcy Polacy - zasłużeni dla niepodległości Polski", który był organizowany przez kuratorium w Krakowie.
Uczennice poznały życiorys sześciu wybitnych postaci z historii Polski. Szczegółowo omawiano także okres I wojny światowej oraz lata międzywojenne.
Trzy uczennice: Aleksandra Pyrek, Martyna Górecka i Julia Maślanka zakwalifikowały się do etapu rejonowego, który odbędzie się 27.01.2014.