Położenie Stanisławia


Stanisław Dolny to wieś w gminie Kalwaria Zebrzydowska położona w zachodniej części Pogórza Wielickiego i w południowo zachodniej części Płaskowyżu Draboża.
Od Mrowiej Góry ciągną się ku wschodowi dwa wydłużone równoleżnikowo grzbiety niezalesionych wzgórz i łagodnie opadają ku Dolinie Skawinki w Zebrzydowicach. Między nimi płyną potoki, z których północny ma źródło przy grzbiecie Pasma Draboża. Ich źródliskowe odcinki tworzą niewielkie kotlinki, z których koncentrycznie spływają bystre strumienie. Niższą część (wschodnią ) tych kotlinek i ich obrzeży zajmuje Stanisław Dolny. Wzdłuż grzbietów i działu wodnego biegnie okrężna droga łącząca wszystkie przysiółki wsi.
Domy skupiły się przy tych drogach, natomiast doliny wolne są od zabudowań.
Większe zgrupowania wsi to przysiółki: Dolany i Kępki (w części wschodniej) oraz Sołtystwo i Sosnówka (w części zachodniej).
Sołtystwo to centrum dawnej wsi, gdzie wznosi się najwięcej domów o tradycyjnej architekturze z przełomu XIX i XX w. : parterowych, drewnianych, budowanych na zrąb z ganeczkami od frontu, otoczonych sadami i ogródkami.
Większość budynków we wsi to nowobogackie wille przeważnie związanie z istniejącym tu rzemiosłem i przemysłem obuwniczym.
W Stanisławiu Dolnym, niedaleko od szkoły, mieszka pan Stanisław Żmija, który robił buty dla papieża Jana Pawła II.

Stanisław w fotografii