Rok szkolny 2015/2016Rok szkolny 2013/2014


W tym roku szkolnym nasza szkoła po raz drugi przystąpiła do projektu "Odblaskowa szkoła" organizowanego przez Komendę Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
Celem konkursu jest uświadamianie dorosłych i dzieci o konieczności podjęcia działań wpływających na ich bezpieczeństwo podczas korzystania z dróg.
Jak co roku, we wrześniu przedszkolaki i uczniowie z klas I- III przypomnieli sobie znaki drogowe oraz zasady poruszania się w ruchu drogowym podczas ćwiczeń w terenie. W październiku najmłodsze dzieci wykorzystały zdobyte wiadomości uczestnicząc w konkursie plastycznym " Bezpieczny pieszy". Jury wyróżniło prace Emilki i Wiktorii z przedszkola, Amelki i Patryka z kl. I, Zosi i Ali z kl. II, Grzesia i Wiktorii z kl. III. Natomiast uczniowie z klas IV- VI rywalizowali o tytuł znawcy kodeksu drogowego w ramach konkursu wiedzy komunikacyjno - drogowej. Test bezbłędnie napisała uczennica klasy V Julia Szczęsny i to ona będzie ekspertem z tej dziedziny wśród uczniów, aż do następnej edycji konkursu.
Od kilku lat pani M. Kościelniak od stycznia do kwietnia prowadzi zajęcia pozalekcyjne przygotowując uczniów do turnieju BRD. W minionym roku szkolnym reprezentacja naszej szkoły zdobyła 6 miejsce w etapie powiatowym turnieju. W tym roku p. Kościelniak pozyskała środki finansowe z Urzędu Miasta i zakupiła rower niezbędny do efektywnego treningu na torze przeszkód.Kamizelki odblaskowe dla uczniów ZSP w Stanisławiu Dolnym


W środę 13 listopada w naszej szkole gościł aspirant sztabowy Zbigniew Michalik. Pan Michalik jest kierownikiem Ogniwa Patrolowo - Interwencyjnego Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej. Policjant przeprowadził w naszej szkole pogadanki na temat bezpiecznego poruszania się po drogach zwracając dzieciom szczególną uwagę na znaczenie odblasków dla bezpieczeństwa pieszych. Pan Michalik wręczył dyplomy zwycięzcom szkolnych konkursów nt. bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a pierwszoklasiści zostali wyposażeni w książeczki
pt. "Kolorowy kodeks drogowy".

W czwartek 21 listopada aspirant Z. Michalik ponownie złożył nam wizytę. Tym razem obdarował uczniów kamizelkami odblaskowymi i 50 - osobowa grupa uczniów pod baczną opieką Pana Policjanta trenowała bezpieczne przechodzenie przez jezdnię. Przy okazji zmusiło to niepokornych kierowców do zmniejszenia prędkości bo zwykle ignorują ograniczenia prędkości w tym newralgicznym miejscu. Uczniowie z klas I - IV otrzymali kamizelki i teraz w okresie jesienno - zimowym , gdy rano i po południu jest ciemno będą bardziej widoczni na drodze, a tym samym bezpieczniejsi. Ponadto kamizelki będą nam służyły podczas szkolnych wycieczek krajoznawczych. Mamy nadzieję, że ta inicjatywa zapoczątkuję modę na odblaski i przyczyni się do wypracowania nawyku używania odblasków nie tylko przez najmłodszych mieszkańców Stanisławia Dolnego . Kamizelki odblaskowe otrzymaliśmy dzięki sponsorom : firmie OPAX oraz IPA Kalwaria Zebrzydowska. Bardzo dziękujemy fundatorom oraz aspirantowi Michalikowi za inicjatywę i troskę
o bezpieczeństwo naszych maluchów.