Nauczyciele

Imię i nazwisko

Stanowisko, nauczany przedmiot,

Wychowawstwo
1 mgr Dorota Kawaler Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego - wdż, przedszkole
-
2 mgr Dorota Karcz Z-ca Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego - j.polski, przyroda
-
3 mgr Elżbieta Dyrga Nauczyciel - wychowanie przedszkolne
starsza grupa przedszkolna
4 mgr Katarzyna Banaś Nauczyciel - wychowanie przedszkolne
młodsza grupa przedszkolna
5 mgr Barbara Kapuścińska - Kawaler Nauczyciel - edukacja wczesnoszkolna, plastyka
Klasa II
6 mgr Wioletta Kamińska Nauczyciel - edukacja wczesnoszkolna
Klasa III
7 mgr Bernadetta Janisz Nauczyciel - edukacja wczesnoszkolna, matematyka
klasa I
9 mgr Anna Matuła Nauczyciel - język polski, biblioteka
klasa VI
10 mgr Anna Maślanka Nauczyciel - język angielski, historia
klasa VII
11 mgr Małgorzata Kościelniak Nauczyciel - Matematyka, technika
Klasa VIII
12 mgr Konrad Kawaler Nauczyciel - wychowanie fizyczne
-
13 mgr Ilona Brózda Nauczyciel - język angielski
Klasa IV
14 mgr Iwona Filek - Sikora Nauczyciel - biologia, wos, edb
-
15 mgr Damian Pawlikowski Nauczyciel - wychowanie fizyczne
-
16 mgr Teresa Kamińska Nauczyciel - informatyka
-
17 mgr Bożena Kołodziej Nauczyciel - fizyka
-
18 ks. Janusz Krupa Katecheta - religia
19 mgr Sabina Okrzesik Pedagog szkolny, nauczyciel - j. niemiecki
-
20 mgr Jerzy Zajda Nauczyciel -chemia, geografia
-
21 mgr Marta Weber Nauczyciel wspomagający w klasie V, matematyka
Klasa V
21 mgr Izabella Budzowska Nauczyciel - muzyka
-