W roku szkolnym 2011/2012 realizowany był w szkole program innowacyjny "Najważniejsze wydarzenia Polski w mojej małej Ojczyźnie",
którego głównym celem było wzbudzenie u dzieci ciekawości historią rodziny, miejsca pochodzenia poprzez poznanie najważniejszych wydarzeń Polski. Uczniowie poznawali ciekawe postacie, miejsca oraz wydarzenia małej i dużej ojczyzny, co pogłębiło więź uczniów ze swoim środowiskiem oraz przygotowało uczniów do dojrzałego życia w strukturach regionalnych, narodowych i państwowych.