W październiku 2013r. szkoła przystąpiła do realizacji projektu edukacyjnego pod hasłem "Małe Ojczyzny".
Projekt ma zasięg gminny i powstał we współpracy Biblioteki Publicznej i CKSiT. Celem przedsięwzięcia jest zaangażowanie uczniów w zdobywanie wiedzy o swojej miejscowości i regionie.
Realizowany przez szkołę program wychowawczy również zakłada poznawanie "Małej Ojczyzny" dlatego już w zeszłym roku podjęliśmy działania w tym zakresie.
Uczniowie pod opieką wychowawców zdobywali informacje o kapliczkach usytuowanych na terenie Stanisławia Dolnego i prezentowali zgromadzone informacje na apelu. Zebrane wtedy materiały uczniowie kl. VI wykorzystali podczas tworzenia prezentacji multimedialnych na temat swojej miejscowości. Najlepsza praca została zakwalifikowana do konkursu na najciekawszą prezentację multimedialną -wizytówkę miejscowości.
W ramach realizacji projektu "Małe Ojczyzny" wszyscy uczniowie zostali zapoznani z historią wsi i szkoły (do biblioteki przekazano segregator z materiałami związanymi ze Stanisławiem Dolnym). Następnie uczniowie z kl. IV - VI uczestniczyli w zorganizowanym przez p. A. Maślankę szkolnym konkursie wiedzy pt. "Moja Mała Ojczyzna". I miejsce zajął Kacper Kajfasz, II - Aleksandra Pyrek, a III - Julia Maślanka i Michał Skrzyński. Zwycięzcy będą reprezentować szkołę na gminnym etapie konkursu. Z kolei młodsi uczniowie historię szkoły i wsi przedstawili w formie plastycznej. Klasa II wykonała album, w którym zawarła dzieje szkoły od 1926r. aż do dziś, natomiast kl. I zobrazowała historię wsi Stanisław Dolny.

Historia Szkoły
Historia wsi