Hymn szkoły


Przez naszych Ojców pouczeni
Modlitwą wytrwałą wsparci
Chwałę Pani wawelskiej
Śpiewamy sercem otwartym.

Ref.
Święta Królowo Jadwigo
Dla naszej szkoły wybrana
Czuwaj nad naszą młodością
Bądź dla nas dzieci – Patronką.

My chcemy uczyć się pilnie
Świecić mądrości przykładem
I dobro dawać innym
Zdążając Twoim śladem.

Ref.
Święta Królowo ..............

Jak kiedyś znali Cię żacy
Tak dziś szanują uczniowie
Sławią Cię ludy Krakowa
Kochają dzieci Stanisławia.

Ref.
Święta Królowo ...............

Słowa: ks.Jarosław Żmija
Muzyka:Bogdan Oczkowski