Ekoprzyjaciel to akcja ekologiczna, mająca na celu kształtowanie świadomości ekologicznej przez praktyczne działanie
czyli segregowanie śmieci i zbiórkę surowców wtórnych: plastiku, makulatury i aluminium. Nasza szkoła uczestniczy w tej akcji od pierwszej edycji, która miała miejsce jesienią 2004r. i otrzymała certyfikaty "Szkoły przyjaznej środowisku".
Nauczyciele mobilizują dzieci do udziału w zbiórce jesienią i wiosną każdego roku szkolnego.
Dzięki zaangażowaniu wychowawców, uczniów i rodziców rokrocznie przyczyniamy się do ochrony środowiska, w którym żyjemy.
Przez 9 lat działalności zebraliśmy prawie 22 tony surowców wtórnych, w tym około 20 ton makulatury, 1,8 tony PET oraz 180 kg aluminium.
Wyprodukowanie 1 tony papieru wymaga ścięcia 17 drzew - łatwo więc obliczyć, że udało nam się ocalić 340 drzew.
Zachęcam do zbierania surowców wtórnych bo wiosną rusza kolejny etap Ekoprzyjaciela.